W grudniu

Tydzień XIII. Wiadomość z daleka

Tydzień XIV. Zima tuż-tuż…

Tydzień XV. Przygotowania do świąt

Tydzień XVI. Hej, kolęda, kolęda!

Santa Claus

(sł. Natalia Łasocha, muz. Monika Majewska)

Hey, boys and girls!

Listen to the bells!

Oh, what’s that noise?

Is it a cat? – no!

Is it a dog? – no!

It is Santa Claus!

Hey boys and girls!

Listen to the bells!

Oh, what’s that noise?

Is it a mum? – no!

Is it a dad? – no!

It is Santa Claus!

„NADCHODZĄ ŚWIĘTA”
 sł. i muz. Klaudia Kurjan

Nadchodzą święta, już na nie czeka

na pewno każdy z nas,

więc na dzwoneczkach razem zagramy na ten świąteczny czas.  

Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń.

 Nadchodzą święta, już na nie czeka

 na pewno każdy z nas,

więc na grzechotkach razem zagramy na ten świąteczny czas.

Szu, szu, szu, szu, szu, szu, szu, szu, szu.

 Nadchodzą święta, już na nie czeka  

na pewno każdy z nas,

więc na klawesach razem zagramy na ten świąteczny czas.

Stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk.

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: