Zasady rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo,
Prosimy o uważne zapoznanie się z przygotowanym informatorem, który przybliży Państwu zasady i kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 i może być pomocny w wypełnieniu i skompletowaniu wymaganych dokumentów oraz terminowym złożeniu ich w placówce.

Od 21 lutego 2022 r. rozpocznie się rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Polkowice (dalej przedszkola).

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego:

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023:

Zarządzenie rekrutacji:

WYKAZ PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA POLKOWICE

Dokumenty do rekrutacji:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: