Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 2022/2023

Ubezpieczenie NNW 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 nasze przedszkolaki ubezpiecza firma Compensa.

Ubezpieczenie płatne do 30 września 2022 r. w sekretariacie. Obowiązuje od 1 września 2022r.


Source URL: https://pm4.polkowice.pl/strona/informacje-oplaty-i-ubezpieczenia/903-ubezpieczenie-od-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow