Rekrutacja 2024/2025

 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo,
W tym roku szkolnym rekrutacje odbędzie się drogą elektroniczną.

Kryteria ustawowe – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Zasady rekrutacji do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polkowice

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025.

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: