W lutym

Umiejętności dziecka:
-bawi się wg własnego wyboru

-wypowiada się nt.  treści obrazków

-potrafi wymienić poszczególne pory roku

-wypowiada się nt.  obrazka

-obserwuje i zauważa zmiany w krajobrazie zimowym

-jest sprawne ruchowo

-potrafi wydzierać

- jest sprawne manualnie

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-układa bałwanka z kół

-określa wielkość „kół”

-wskazuje największe i najmniejsze koło

-zna zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych

-współdziała z innymi w zabawie

-przelicza elementy, wskazuje różnice, dorysowuje brakujące elementy

-ogląda z zainteresowaniem książeczki

-wypowiada się nt. treści obrazków

-słucha piosenki, opowiada nt.  treści

-określa nastrój piosenki

-dobiera właściwy strój

-określa co było przedtem a co będzie potem

-buduje z klocków, nie niszczy prac kolegów i koleżanek

-bawi się wg wyboru własnego

-śpiewa i bawi się przy piosence

-koloruje właściwe przedmioty

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: