Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

  1. Przewodnicząca: P. Renata Bochyńska
  2. Sekretarz: P. Anna Krasicka
  3. Skarbnik: P. Patrycja Szczepańska

KOMISJA REWIZYJNA:

  1. P. Anna Samotyja – przewodniczący Komisji
  2. P. Izabela Bąblewska – członek Komisji

 

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: