We wrześniu

vectortradition

Umiejętności dziecka:
-bawi się zgodnie z innymi

-wymienia imiona kolegów  i koleżanek

-precyzyjnie rysuje po śladzie

-chętnie ćwiczy

-zna pomieszczenia przedszkola i pracowników

- tworzy wypowiedzi wielozdaniowe

-samodzielnie rysuje postać człowieka

-stosuje zasady bezpieczeństwa

-potrafi  odszukać swoją parę 

-wymieni swoje zainteresowania

-rysuje wg polecenia słownego

-bawi się ze wszystkimi

-rytmizuje tekst

-dzieli wyrazy na sylaby

-określa pierwszą głoskę

-uważnie słucha wiersza

-tworzy przyjazna atmosferę

-pomaga innym

-zachowuje właściwą postawę podczas  słuchania muzyki

-reaguje na polecenia

-zna zasady bezpiecznej zabawy na placu zabaw

-chętnie bawi się z innymi

-orientuje się co jest zdrowe

-rysuje wg wzoru

-stosuje zasady właściwego zachowania

-rozpoznaje głos kolegi

-dobiera się w pary wg koloru

-reaguje na znaki mimiczne

-zna i nazywa części ciała

-ćwiczy zgodnie z poleceniem

-stosuje zasady zabaw na sprzęcie ogrodowym

- wie czym jest radość

- potrafi namalować radosną osobę

-nie niszczy zabawek

-zna kąciki tematyczne

-odnajduje wizytówkę z imieniem

- uważnie słucha

-śpiewa piosenkę „Moje przedszkole”

-rysuje portret kolegi

-zna kierunki rozmieszczenia na kartce

-rozpoznaje drzewa i krzewy

-rozpoznaje po opisie słownym kolegę  z grupy

-wypowiada prawidłowo dźwięki

-jest spostrzegawcze

-odgadywanie nazwy przedmiotu po opisie słownym

-wypowiada się dłuższymi zdaniami

-jest sprawne ruchowo

-jest szybkie

-słucha poleceń nauczyciela

-nazywa emocje

-rozpoznaje wizytówkę ze swoim imieniem

-bawi się zgodnie z własnymi zainteresowaniami

-prawidłowo wypowiada dźwięki

-bacznie obserwuje otoczenie

-przestrzega zasad bezpieczeństwa

-prawidłowo posługuje się przyborami do rysowania

-prawidłowo wypowiada zgłoski

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: