Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 nasze przedszkolaki ubezpiecza firma Compensa.

Ubezpieczenie płatne do 30 września 2023 r. w sekretariacie. Obowiązuje od 1 września 2023r.

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: