Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 nasze przedszkolaki ubezpiecza firma Compensa.

Ubezpieczenie płatne do 30 września 2022 r. w sekretariacie. Obowiązuje od 1 września 2022r.

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: