Rada Rodziców

goodstudio

Płatność na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 100zł/dziecko

Płatności można dokonać w Sekretariacie Przedszkola do 14 października 2022r.

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: