W kwietniu

Umiejętności dziecka:
-wypowiada się na określone tematy

-jest śmiałe podczas wypowiadania się na forum grupy

-układa historyjkę obrazkową

-wyciąga wnioski, analizuje treść obrazków

-wie, że nie należy rozmawiać z obcymi

-interesuje się książeczkami

-chętnie bierze udział w zabawie dydaktycznej

-koloruje farbami folię bąbelkową

-tańczy do muzyki

-nazywa słyszane dźwięki

-bawi się zgodnie razem z innymi dziećmi

-potrafi przeliczać i kolorować

-jest spostrzegawcze

-ogląda z zainteresowaniem teatrzyk

-rozumie pojęcia: miłość, dobroć, zło

-rozpoznaje figury geometryczne

-słucha uważnie bajki

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-potrafi słuchać uważnie bajki

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-zna zabawę „My jesteśmy krasnoludki”

-obserwuje ptaki

-potrafi biegać bez potrącenia

-odgaduje zagadki

-bawi się wg własnego wyboru

-koloruje obrazek

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: